Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet ansvarsområde utgörs av den branschgemensamma forskningen, EU-forskningen och högskolornas utbildningar samt deras relevanta forskningsområden. 

Mikrostruktur hos en Fe-6Cr-3Mn-0.1Si-legering, oxiderad vid 900ºC. Foto: Swerim AB. 

Rådet består av medlemsföretagens forskningschefer, Jernkontorets vd, den tekniske direktören, teknikområdenas forskningschefer samt personer inom Jernkontoret och Industriarbetsgivarna med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Rådet

  • följer huvuddragen i den branschgemensamma forskningen i Sverige (inom Jernkontoret, Swerim AB samt berörda högskoleinstitutioner) och i EU-forskningen (inom Research Fund for Coal and Steel, RFCS och Horizon 2020).
  • håller sig informerad om möjligheter att finansiera den gemensamma forskningen och verkar för att dessa på bästa sätt kan utnyttjas för branschens behov.
  • bistår Jernkontoret vid förfrågningar från forskningsmyndigheter m.fl.
  • bevakar högskoleutbildning och högskoleforskning i Sverige och initierar åtgärder som gynnar branschens behov.
  • stöder högskoleutbildningen och rekryteringen till högskolan.

Forsknings- och utbildningsrådet består av nedanstående ledamöter:

Eva Petursson, SSAB AB, ordförande
Mikael Andreasson, Björneborg Steel AB
Petter Damm, Uddeholms AB
Tom Eriksson, Alleima AB
Juha Erkkilä, Outokumpu Stainless Steel Oy
Paul Janiak, Outokumpu Stainless AB
Pasi Kangas, Sandvik AB
Joachim Larsson, SSAB Europe
Eva Lindh-Ulmgren, Alleima AB
Gert Nilson, Jernkontoret
Göran Nyström, Ovako AB
Robin Olsson, Suzuki Garphyttan AB
Annika Roos, Jernkontoret
Stefan Sundin, Erasteel Kloster AB
Rose-Marie Yttergren, Höganäs AB
Patrik Ölund, Ovako AB
Helena Malmqvist, Jernkontoret, sekreterare