Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen ansvarsområde utgörs av kommunikationsfrågor.

Samverkan kring branschens kommunikation

I Jernkontorets kommunikationsgrupp deltar kommunikationschefer och kommunikatörer från Jernkontorets delägare och intressentföretag. Gruppen samverkar vid branschgemensamma aktiviteter som till exempel Ståldagen och arrangemang i Almedalen. Vissa branschgemensamma frågor, som till exempel employer branding och hållbarhetskommunikation, diskuteras i gruppen.

Gruppen leds av Jernkontorets kommunikationsdirektör Maja Boström.
Kommunikationsgruppen träffas två gånger per år och däremellan sker bland annat studiebesök eller utbildningar i olika konstellationer. För att öka tillgängligheten för medlemmarna i gruppen, sker möten även digitalt.

Kommunikationsruppen

 • utgör en länk för informationsöverföring från Jernkontoret till företagen
 • implementerar beslut i fullmäktige i företagen
 • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter
 • samverkar inför besök av politiker och myndighetspersoner
 • delar journalistkontakter
 • delar fotografiskt material
 • delar skolkontakter
 • diskuterar imagepåverkande frågor
 • diskuterar sponsorfrågor och exponering av stålindustrin
 • är bärare av stålindustrins gemensamma vision 2050
 • verkar i övrigt för ömsesidig informationsgivning

Gruppbild från mötet i oktober 2019 på Jernkontoret. Från vänster:  Frida Morell (Outokumpu), Ulrika Porath (Sandvik Materials Technology), Stian Pharo (Erasteel Kloster), Mia Widell (SSAB), Martin Mårtensson (Ovako), Anna Thorell och Maja Boström (båda Jernkontoret), Charlotte Ekberg (Uddeholm), Jonas Nordlund (Outokumpu). Med på mötet via länk var även Ann Wulf (Höganäs) och Lena Norrström (Triple Steelix). Tommy Ekholm (Jernkontoret) saknas också på bilden.

Kommunikationsgruppen består av följande medlemmar:

Maja Boström, Jernkontoret, ordförande
Jessica Alm, Sandvik AB
Sara Blix, SSAB Europe
Åsa Brolin, AB Sandvik Materials Technology
Eva Dannberg, Erasteel Kloster AB
Håkan Deodorsson, Björneborg Steel
Charlotte Ekberg, Uddeholms AB
Sara Grip, Carpenter Powder Products AB
Robert Gustafsson, Uddeholms AB
Sari Heikkinen, SSAB Special Steels 
Ivan Kaic, Hjulsbro Steel AB
Maria Karlsson, Suzuki Garphyttan AB
Viktoria Karsberg, SSAB AB
Magnus Lindenmo, Surahammars Bruks AB
Frida Morell, Outokumpu Stainless AB
Martin Mårtensson, Ovako AB
Kristin Nilsson, Ovako AB 
Jonas Nordlund, Outokumpu Stainless AB
Elja Nordlöf, Sandvik Materials Technology 
Lena Norrström, Triple Steelix
Kirsi Persson, Celsa Steel Service AB
Stian Pharo, Erasteel Kloster AB
Ulrika Porath, AB Sandvik Materials Technology
Ulrika Rask-Lindholm, Höganäs AB
Anna Thorell, Jernkontoret
Magnus Westher, Ramnäs Bruk AB
Mia Widell, SSAB AB
Ann Wulf, Höganäs AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB 
Anna Östlund, SSAB Europe