Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen ansvarsområde utgörs av kommunikationsfrågor.

Gruppen

 • utgör en länk för informationsöverföring från Jernkontoret till företagen
 • implementerar beslut i fullmäktige i företagen
 • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter
 • samverkar inför besök av politiker och myndighetspersoner
 • delar journalistkontakter
 • delar fotografiskt material
 • delar skolkontakter
 • diskuterar imagepåverkande frågor
 • diskuterar sponsorfrågor och exponering av stålindustrin
 • är bärare av stålindustrins gemensamma vision 2050
 • verkar i övrigt för ömsesidig informationsgivning

 

Gruppbild från mötet i april 2019 på Jernkontoret. Bakre raden från vänster: Mia Widell (SSAB), Maria Karlsson (Suzuki Garphyttan), Ann Wulf (Höganäs), Eva Dannberg (Erasteel Kloster). Mellanraden: Kristin Nilsson (Ovako), Sari Heikkinen (SSAB i Oxelösund), Ulrika Porath (Sandvik Materials Technology) samt främre raden: Maja Boström, Liv Wallinder och Anna Thorell (samtiga Jernkontoret). Jonas Nordlund (Outokumpu) var också med på mötet men han gå innan bilden togs.

Kommunikationsgruppen består av följande medlemmar:

Maja Boström, Jernkontoret, ordförande
Jessica Alm, Sandvik AB
Stephanie Beudat, Ovako AB
Åsa Brolin, AB Sandvik Materials Technology
Eva Dannberg, Erasteel Kloster AB
Robert Gustafsson, Uddeholms AB
Sari Heikkinen, SSAB Special Steels 
Ivan Kaic, Hjulsbro Steel AB
Maria Karlsson, Suzuki Garphyttan AB
Viktoria Karsberg, SSAB AB
Magnus Lindenmo, Surahammars Bruks AB
Kristin Nilsson, Ovako AB 
Jonas Nordlund, Outokumpu Stainless AB
Kirsi Persson, Celsa Steel Service AB
Ulrika Porath, AB Sandvik Materials Technology
Ulrika Rask-Lindholm, Höganäs AB
Ulrika Ringblom, Carpenter Powder Products AB
Magnus Westher, Ramnäs Bruk AB
Mia Widell, SSAB AB
Ann Wulf, Höganäs AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB