Kommunikationsrådet

Kommunikationsrådet ansvarsområde utgörs av kommunikationsfrågor.

Samverkan kring branschens kommunikation

I Jernkontorets kommunikationsråd deltar kommunikationschefer och kommunikatörer från Jernkontorets delägare och intressentföretag. Rådet samverkar vid branschgemensamma aktiviteter som till exempel Ståldagen och arrangemang i Almedalen. Vissa branschgemensamma frågor, som till exempel employer branding och hållbarhetskommunikation, diskuteras i rådet.

Kommunikationsrådet leds av Jernkontorets kommunikationsdirektör Maja Boström. Rådet träffas två gånger per år och däremellan sker bland annat studiebesök eller utbildningar i olika konstellationer. För att öka tillgängligheten för råders medlemmar, sker möten även digitalt.

Kommunikationsrådet

 • utgör en länk för informationsöverföring från Jernkontoret till företagen
 • implementerar beslut i fullmäktige i företagen
 • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter
 • samverkar inför besök av politiker och myndighetspersoner
 • delar journalistkontakter
 • delar fotografiskt material
 • delar skolkontakter
 • diskuterar imagepåverkande frågor
 • diskuterar sponsorfrågor och exponering av stålindustrin
 • är bärare av stålindustrins gemensamma vision 2050
 • verkar i övrigt för ömsesidig informationsgivning

vårmötet-2021.jpg

Gruppbild från mötet i mars 2021. Från överst till vänster: Maja Boström och Anna Thorell (båda Jernkontoret), Jonas Nordlund (Outokumpu), Tommy Ekholm (Jernkontoret), Ulrika Porath (Sandvik Materials Technology), Margaretha Sönnergaard, (Swerim), Karin Edfast (SSAB), Richard Paulsson (Ovako), Margareta Kropp (Surahammars Bruk), Håkan Deodorsson (Björneborg Steel) och Stian Pharo (Erasteel Kloster). Saknas i bild gör Kristin Nilsson (Ovako) och Maria Karlsson (Suzuki Garphyttan).

Kommunikationsrådet består av följande medlemmar:

Åsa Brolin, AB Sandvik Materials Technology
Åsa Bäcklin, Hybrit Development AB
Eva Dannberg, Erasteel Kloster AB
Håkan Deodorsson, Björneborg Steel
Karin Edfast, SSAB (Luleå)
Robert Gustafsson, Uddeholms AB
Sari Heikkinen, SSAB (Oxelösund) 
Patrik A Johansson, Kanthal AB 
Ivan Kaic, Hjulsbro Steel AB
Maria Karlsson, Suzuki Garphyttan AB
Viktoria Karsberg, SSAB AB
Margareta Kropp, Surahammars Bruks AB
Emma Lefdal, Höganäs AB
Frida Morell, Outokumpu Stainless AB
Kristin Nilsson, Ovako AB 
Jonas Nordlund, Outokumpu Stainless AB
Elja Nordlöf, Sandvik Materials Technology 
Kirsi Persson, Celsa Steel Service AB
Stian Pharo, Erasteel Kloster AB
Ulrika Porath, AB Sandvik Materials Technology
Margaretha Sönnergaard, Swerim AB
Mia Widell, SSAB AB
Ann Wulf, Höganäs AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB 
Anna Östlund, SSAB (Borlänge)
Maja Boström, Jernkontoret, sekreterare