Kommunikationsrådet

Kommunikationsrådet ansvarsområde utgörs av kommunikationsfrågor.

Samverkan kring branschens kommunikation

I Jernkontorets kommunikationsråd deltar kommunikationschefer och kommunikatörer från Jernkontorets delägare och intressentföretag. Rådet samverkar vid branschgemensamma aktiviteter som till exempel Ståldagen och arrangemang i Almedalen. Vissa branschgemensamma frågor, som till exempel employer branding och hållbarhetskommunikation, diskuteras i rådet.

Kommunikationsrådet leds av Jernkontorets kommunikationsdirektör Hanna Escobar-Jansson. Rådet träffas två gånger per år och däremellan sker bland annat studiebesök eller utbildningar i olika konstellationer. För att öka tillgängligheten för råders medlemmar, sker möten även digitalt.

Kommunikationsrådet

 • utgör en länk för informationsöverföring från Jernkontoret till företagen
 • implementerar beslut i fullmäktige i företagen
 • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter
 • samverkar inför besök av politiker och myndighetspersoner
 • delar journalistkontakter
 • delar fotografiskt material
 • delar skolkontakter
 • diskuterar imagepåverkande frågor
 • diskuterar sponsorfrågor och exponering av stålindustrin
 • är bärare av stålindustrins gemensamma vision 2050
 • verkar i övrigt för ömsesidig informationsgivning

kommunikationsrådet-i-Björneborg.jpg

Vid Kommunikationsrådets möte hos Björneborg Steel i oktober 2023 deltog (från vänster): Ann Wulf (Höganäs AB), Maria Karlsson (Suzuki Garphyttan), Håkan Dedorsson (Björneborg Steel), Gustav Henschen Ingvar (Jernkontoret), Tommy Ekholm (Jernkontoret), Margareta Kropp (Surahammars bruk), Patrik A Johansson (Kanthal), Vendela Stenius (Ovako), Ingrid Leek (Jernkontoret), Jonas Nordström (Outokumpu) och Hanna Escobar-Jansson (Jernkontoret). De som deltog i mötet via länk var: Hedvig Armand (Erasteel Kloster), Anna Thorell (Jernkontoret), Carina Aspenberg och Viola Hellström (båda Alleima).

Kommunikationsrådet består av följande medlemmar:

Hedvig Armand, Erasteel Kloster AB
Carina Aspenberg, Alleima AB
Karin Edfast, SSAB (Luleå)
Lina Eriksson-Wase, Suzuki Garphyttan AB
Robert Gustafsson, Uddeholms AB
Sari Heikkinen, SSAB (Oxelösund) 
Viola Hellström, Alleima AB
Gunilla Hjalmarson, SSAB
Hanna Hoikkala, SSAB
Patrik A Johansson, Kanthal AB 
Ivan Kaic, Hjulsbro Steel AB
Maria Karlsson, Suzuki Garphyttan AB
Viktoria Karsberg, SSAB AB
Margareta Kropp, Surahammars Bruks AB
Kalle Ladekvist, Björneborg Steel AB
Emma Lefdal, Höganäs AB
Robin Mattsson, Fagersta Stainless AB
Jonas Nordlund, Outokumpu Stainless AB
Ulrika Porath, Alleima AB
Marie Sahlin, Kanthal AB 
Vendela Stenius, Ovako AB
Margaretha Sönnergaard, Swerim AB
Ann Wulf, Höganäs AB
Saiva Zalkalns, Ovako AB 
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB 
Anna Östlund, SSAB (Borlänge)
Hanna Escobar-Jansson, Jernkontoret, sekreterare