Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen ansvarsområde utgörs av kommunikationsfrågor.

Gruppen

 • utgör en länk för informationsöverföring från Jernkontoret till företagen
 • implementerar beslut i fullmäktige i företagen
 • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter
 • samverkar inför besök av politiker och myndighetspersoner
 • delar journalistkontakter
 • delar fotografiskt material
 • delar skolkontakter
 • diskuterar imagepåverkande frågor
 • diskuterar sponsorfrågor och exponering av stålindustrin
 • är bärare av stålindustrins gemensamma vision 2050
 • verkar i övrigt för ömsesidig informationsgivning

Kommunikationsgruppen består av nedanstående medlemmar:

Anna-Karin Nyman, ordförande, Jernkontoret
Jessica Alm, Sandvik AB
Nora Berg, Outokumpu 
Stephanie Beudat, Ovako AB
Eva Dannberg, Erasteel Kloster AB
Lina Eriksson-Wase, Suzuki Garphyttan AB
Lena Fröjd, Surahammars Bruks AB
Robert Gustafsson, Uddeholms AB
Viktoria Karsberg, SSAB
Conny Knutsson, Hjulsbro Steel AB
Taina Kyllönen, SSAB AB
Jari Lassila, Fagersta Stainless AB
Elja Nordlöf, Sandvik AB
Nils Normark, Outokumpu Stainless AB
Kirsi Persson, Celsa Steel Service AB
Ulrika Porath, AB Sandvik Materials Technology
Ulrika Rask-Lindholm, Höganäs AB
Ulrika Ringblom, Carpenter Powder Products AB
Carolyn Stanley, Triple Steelix, Borlänge
Magnus Westher, Ramnäs Bruk AB