Miljörådet

Miljörådets ansvarsområde utgörs av processrelaterade frågor som rör yttre miljö såsom miljöadministration, teknikfrågor, omgivningspåverkan, miljörelaterade råvarufrågor, restprodukter och deponi samt kontroll och mätmetoder.

Rådet 

  • följer utvecklingen på miljöområdet såväl nationellt, inom EU som internationellt.
  • arbetar aktivt för att branschens villkor inom miljöområdet baseras på saklig grund och utformas utifrån konkurrensneutrala hänsyn.
  • underlättar, genom benchmarking, för företagen att argumentera i enskilda tillståndsärenden.
  • verkar för att branschen ska ha god kännedom om utsläppsnivåer, avfalls- och biproduktmängder

Miljörådet består av följande ledamöter:

Klas Lundbergh, SSAB Special Steels, ordförande
Anders Bergman, Höganäs AB
Haidi Bergqvist, AB Sandvik Materials Technology
Linda Bjurholt, LKAB
Henrik Blom, Carpenter Powder Products AB
Kristina Branteryd, SSAB Special Steels
Fredrik Carlson, Björneborg Steel AB
Johan Hjerpe, SSAB Europe
Katarina Hundermark, Ovako Sweden AB
Cecilia Johnsson, Uddeholms AB
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Jyri Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Sanna Kilberg, Fagersta Stainless AB
Patrik Krekula, Ovako Sweden AB
Jonas Larsson, SSAB AB
Henrik Lidman, Befesa ScanDust AB
Karin Lundberg, SSAB Europe
Pelle Murelius, Sandvik Heating Technology AB
Maria Nilsson, SSAB Europe
Annelie Papadopoulos, Vargön Alloys AB
Åsa Rasmusson, Höganäs AB
Gunnar Ruist, Outokumpu Stainless AB
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar AB
Lars Tano, LKAB
Charlotta Torsner, Erasteel Kloster AB
Johan Uljons, Ovako Sweden AB 
Maria Wik-Persson, Boliden Mineral AB
Karin Östman, Jernkontoret, sekreterare