Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet ansvarsområde utgörs av den branschgemensamma forskningen, EU-forskningen och högskolornas utbildningar samt deras relevanta forskningsområden. 

Mikrostruktur hos en Fe-6Cr-3Mn-0.1Si-legering, oxiderad vid 900ºC. Foto: Swerim AB. 

Rådet består av medlemsföretagens forskningschefer, Jernkontorets vd, den tekniske direktören, teknikområdenas forskningschefer samt personer inom Jernkontoret och Industriarbetsgivarna med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Rådet

  • följer huvuddragen i den branschgemensamma forskningen i Sverige (inom Jernkontoret, Swerim AB samt berörda högskoleinstitutioner) och i EU-forskningen (inom Research Fund for Coal and Steel, RFCS och Horizon 2020).
  • håller sig informerad om möjligheter att finansiera den gemensamma forskningen och verkar för att dessa på bästa sätt kan utnyttjas för branschens behov.
  • bistår Jernkontoret vid förfrågningar från forskningsmyndigheter m.fl.
  • bevakar högskoleutbildning och högskoleforskning i Sverige och initierar åtgärder som gynnar branschens behov.
  • stöder högskoleutbildningen och rekryteringen till högskolan.

Forsknings- och utbildningsrådet består av nedanstående ledamöter:

Martin Pei, ordf., SSAB AB
Erik Enghag, Suzuki Garphyttan AB
Phetra Ericsson, Ovako AB
Tom Eriksson, AB Sandvik Materials Technology
Marie Louise Falkland, Outokumpu Stainless AB
Pasi Kangas, AB Sandvik Materials Technology
Anna Medvedeva, Uddeholms AB
Göran Nyström, Ovako AB
Eva Petursson, SSAB AB 
Stefan Sundin, Erasteel Kloster AB
Mikko Ylitalo, Outokumpu Stainless Oy
Rose-Marie Yttergren, Höganäs AB
Gert Nilson, Jernkontoret
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Robert Vikman, sekr., Jernkontoret