Energirådet

Energirådets ansvarsområde utgörs av frågor kring klimat, energimarknad, energieffektivisering och ekonomiska styrmedel.

Rådet

  • verkar för god tillgång, bred produktmix och konkurrenskraftiga priser på energi.
  • följer klimatfrågan och påverkar lagstiftning och styrmedel samt verkar för minskade utsläpp av växthusgaser.
  • arbetar för att villkoren för branschens verksamhet baseras på saklig grund och utifrån konkurrensneutrala hänsyn.
  • ökar och sprider kunskap om energieffektivisering (bland medlemsföretagen).
  • upprätthåller statistisk information om energianvändning och energiproduktion.
  • bevakar och påverkar utvecklingen av nya styrmedel.

Energirådet består för närvarande av nedanstående ledamöter:

Magnus Pettersson, ordf., Höganäs Sweden AB
Charlotta Backman, Ovako Sweden AB
David Bellqvist, SSAB Europe
Simon Bengtsson, Outokumpu Stainless AB
Fredrik Carlson, Scana Steel Björneborg AB
Maria Davies, Fagersta Stainless AB
Fredrik Edin, Ovako Sweden AB
Susanne Granberg, Uddeholms AB
Tomas Hirsch, SSAB Europe
Mari Linder, Outokumpu Stainless AB
Susanne M. Lindqvist, AB Sandvik Materials Technology
Matts Persson, SSAB Europe
Mikael Persson, Ovako Sweden AB 
Jan Pettersson, SSAB Special Steels
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar AB
Fredrik Trydegård, Befesa ScanDust AB
Helén Axelsson, sekr., Jernkontoret