Energirådet

Energirådets ansvarsområde utgörs av frågor kring klimat, energimarknad, energieffektivisering och ekonomiska styrmedel.

Rådet

  • verkar för god tillgång, bred produktmix och konkurrenskraftiga priser på energi.
  • följer klimatfrågan och påverkar lagstiftning och styrmedel samt verkar för minskade utsläpp av växthusgaser.
  • arbetar för att villkoren för branschens verksamhet baseras på saklig grund och utifrån konkurrensneutrala hänsyn.
  • ökar och sprider kunskap om energieffektivisering (bland medlemsföretagen).
  • upprätthåller statistisk information om energianvändning och energiproduktion.
  • bevakar och påverkar utvecklingen av nya styrmedel.

Energirådet består för närvarande av nedanstående ledamöter:

Magnus Pettersson, Höganäs Sweden AB, ordförande
Ola Axelsson, Uddeholms AB
David Bellqvist, SSAB Europe
David Blecko, Uddeholms AB
Madelene Carlsson, Ovako Bar AB
Joel Dahl Öberg, Fagersta Stainless AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Fredrik Edin, Ovako Sweden AB
Susanne Granberg, Uddeholms AB
Martin Hellström, Fagersta Stainless AB
Tomas Hirsch, SSAB AB
Magnus Jansson, Vargön Alloys AB
Henrik Lidman, Befesa ScanDust AB
Mari Linder, Outokumpu Stainless AB
Susanne Lindqvist, Alleima AB
Oskar Lundström, Boliden AB
Niklas Magnusson, Ovako AB
Maria Norberg, Uddeholms AB
Andreas Olsson, Outokumpu Stainless AB
Matts Persson, SSAB Europe
Jan Pettersson, SSAB Special Steels
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar AB
Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region
Paula Zetterberg-Eriksson, Ovako AB
Pär Hermerén, Jernkontoret, sekreterare