Energi och miljö

Tillverkningen av järn och stål är resurs- och energikrävande. Svensk stålindustri har kommit långt när det gäller att effektivt utnyttja råvaror och energi och samtidigt minimera miljöpåverkan, i vatten, mark och luft.

Jernkontoret arbetar tillsammans med företagen med energi-, miljö- och klimatfrågor inom alla områden som rör stålets kretslopp från tillverkning till återvinning.