Råd och utskott

Inom Jernkontoret finns sex råd eller utskott som har till uppgift att vägleda Jernkontorets fullmäktige och ledning i olika frågor.

En till två gånger per år samlas ledamöterna i alla råd för ett gemensamt möte på Jernkontoret.

Råden har en bred representation från stålföretagen och förstärks med Jernkontorets specialister.

Råden följer utvecklingen inom respektive ansvarsområde, initierar strategier för verksamheten och bereder remissvar.

Förutom råden finns en kommunikationsgrupp för samarbeten i kommunikationsfrågor.