Standardiseringsrådet

Standardiseringsrådets ansvarsområde utgörs av frågor kring standardisering av material och produkter.

Rådet

  • prioriterar Jernkontorets insatser för svensk stålstandardisering och beslutar om hur Jernkontorets anslag till stålstandardiseringen ska fördelas
  • verkar för att sprida kunskap om betydelsen av standardiseringens tekniska regler och begrepp för rationell marknadsföring och tillverkning
  • företräder stålbranschens intressen i standardiseringsfrågor gentemot myndigheter och andra material/produkter/konkurrenter
  • behandlar frågor rörande behov av nya standarder för stål, provningsmetoder och processbegrepp

Standardiseringsrådet består av följande ledamöter:

Hans Kjellstorp, AB Sandvik Materials Technology, ordförande
Anneli Anhelm, Ovako Bar AB
Per Hofslagare, SSAB Special Steels
Mats Larsson, Höganäs Sweden AB
Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB
Robert Eriksson, Jernkontoret, sekreterare