Kompetensförsörjningsrådet

Kompetensförsörjningsrådets ansvarsområde utgörs av frågor som rör branschattraktivitet, rekrytering och utbildning.

Jernkontorets kompetensförsörjningsråd består av HR-chefer och HR-representanter från Jernkontorets delägare och intressentföretag, Jernkontorets tekniske direktör, kommunikationsdirektör samt personer inom Jernkontoret med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Rådet

  • definierar och prioriterar branschgemensamma insatser inom kompetensförsörjning
  • bevakar aktiviteter nationellt och internationellt som påverkar stålindustrins möjlighet till god kompetensförsörjning
  • är bollplank i planering av branschgemensamma aktiviteter

Kompetensförsörjningsrådet består av följande medlemmar:

Veronica Magnusson, Alleima AB, ordförande
Mats Abelsson, Vargön Alloys AB
Petra Bachman, Voestalpine Precision Strip AB
Malin Blank, SSAB AB
Tobias Collin, Erasteel Kloster AB
Emma Dahl, Kanthal AB
Martin Egholt, Ovako AB
Phetra Ericsson, Ovako AB
Annica Ejnermark, Uddeholms AB
Hanna Escobar-Jansson, Jernkontoret
Margareta Kropp, Surahammars bruks AB
Adis Martinovic, Outokumpu Stainless AB
Gert Nilson, Jernkontoret
Charlotte Siversson, Höganäs AB
Jenny Sjögren, Outokumpu Stainless AB
Mia Staake, Björneborg Steel AB
Agnes Standar, Höganäs AB
Claes Unestål, Suzuki Garphyttan AB
Lotta Sörlin, Jernkontoret, sekreterare