Vision 2050: Stål formar en bättre framtid

Stålindustrins gemensamma vision "Stål formar en bättre framtid" tar sikte på 2050 och bygger på tre åtaganden: vi leder teknikutvecklingen, vi föder kreativa individer och vi skapar miljönytta.

Här kan du läsa mer om visionen och om hur stålindustrin arbetar med att förverkliga den, om hur svenskt stål skapar miljönytta och om hur industrin på flera sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.