Produktekologirådet

Produktekologirådet ansvarsområde utgörs av produktrelaterade miljöfrågor.

En fallstudie om taket på Friends Arena visar att användning av höghållfasta stål i konstruktioner kan resultera i flera positiva effekter: minskad miljöbelastning, minskade kostnader och enklare hantering av lättare byggelement. Foto: Friends Arena, © Sweden Arena Management. 

Rådet handlägger

  • miljödeklarationer (miljömärkning)
  • livscykelanalys (strukturerad datainsamling, LCA-modeller m m)
  • miljöanpassad produktutveckling
  • bransch/metallinformation (marknadsföring, utbildningsmaterial m m)

Produktekologirådet består av följande ledamöter:

Raissa Kruse, Höganäs AB (ordf.)
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Susanne Granberg, Uddeholms AB
Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners AB
Katarina Hundermark, Ovako Sweden AB
Katarina Jakobsson, SSAB 
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Jonas Larsson, SSAB AB
Mats W Lundberg, AB, Sandvik Materials Technology
Yang Sook Koh, LKAB
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Karin Östman, Jernkontoret (sekr.)