Produktekologirådet

Produktekologirådet ansvarsområde utgörs av produktrelaterade miljöfrågor.

En fallstudie om taket på Friends Arena visar att användning av höghållfasta stål i konstruktioner kan resultera i flera positiva effekter: minskad miljöbelastning, minskade kostnader och enklare hantering av lättare byggelement.  
Foto: Friends Arena, © Sweden Arena Management.

Rådet handlägger

  • miljödeklarationer (miljömärkning)
  • livscykelanalys (strukturerad datainsamling, LCA-modeller m m)
  • miljöanpassad produktutveckling
  • bransch/metallinformation (marknadsföring, utbildningsmaterial m m)

Produktekologirådet består av följande ledamöter:

Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB (ordf.)
Eva-Lill Bergenfur, Uddeholms AB
Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners AB
Katarina Hundermark, Ovako Sweden AB
Christian Hörnkvist, Ovako Sweden AB
Katarina Jakobsson, SSAB Merox AB
Raissa Kruse, Höganäs AB
Jonas Larsson, SSAB AB
Klas Lundbergh, SSAB Special Steels
Shaila Soltanieh, AB, Sandvik Materials Technology
Jenny Sund, SSAB Europe
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Karin Östman, Jernkontoret (sekr.)