Pressrum

Här har vi samlat information som kan vara av intresse för dig som är journalist. 

Våra talespersoner och vad vi tycker

Jernkontorets bildbank

I Jernkontorets bildbank finns nära 4 500 bilder av teckningar och målningar samt fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet till idag. Där finns även högupplösta porträtt av Jernkontorets medarbetare. Det är fritt att ladda ner och använda bilderna i bildbanken, se fullständiga användningsvillkor.

Branschfakta och statistik

Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Vi presenterar nyckeltal för branschen och statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera.

Kalendarium

I vårt Kalendarium finns möten, konferenser och andra evenemang som vi arrangerar, stödjer eller på annat sätt är delaktiga i. 

Pressmeddelanden och andra nyheter

Här hittar du alla pressmeddelanden, nyheter och remissvar från Jernkontoret.
Våra pressmeddelanden distribueras även av Via TT

Pressmeddelanden