Jernkontorets medarbetare

På Jernkontoret arbetar 30 personer. Om du vill besöka Jernkontorets hus så är adressen Kungsträdgårdsgatan 10 i centrala Stockholm. 

VD

Bo-Erik Pers

VD

Arbetsområden

 • Ledning av Jernkontoret
 • Policyfrågor rörande stålindustrin och medlemsföretagen

Högupplösta fotografier av Bo-Erik Pers finns i Jernkontorets bildbank

Curriculum Vitae (pdf, 0,1 Mb)

Kontakt

Mer info

Avdelningschefer (alfabetisk ordning)

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Arbetsområden

 • Chef för Avdelning för energi, miljö och hållbarhet
 • Energi- och klimatfrågor
 • Produktrelaterade miljöfrågor
 • Jernkontorets Energihandbok
 • Allmänna miljöfrågor
 • Skatter och avgifter (avser energi/miljö)

Kontakt

Mer info

Stefan Högfelt

Administrativ direktör

Arbetsområden

 • Chef för Avdelning ekonomi och administration
 • Finansförvaltning
 • Ekonomisk redovisning

Kontakt

Mer info

Gert Nilson

Teknisk direktör

Arbetsområden

 • Chef för Avdelning för forskning och utbildning
 • Forsknings- och utvecklingsfrågor
 • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
 • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)

Kontakt

Mer info

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör

Arbetsområden

 • Chef för Avdelning för kommunikation och marknadsföring
 • Mediekontakter
 • Profil- och imagefrågor, sponsring
 • Informations- och utbildningsmaterial

Kontakt

Mer info

Mathias Ternell

Handelspolitisk direktör

Arbetsområden

 • Chef för Avdelning för handelspolitik, marknad och statistik
 • Handelspolitik och marknad
 • Konjunktur, statistik
 • Järnverksföreningen
 • Organisationsjurist

Kontakt

Mer info

Övriga medarbetare (alfabetisk ordning)

Yngve Axelsson

Bibliotekarie

Arbetsområden

 • Bibliotek och arkiv
 • Bildsamlingar
 • Bergshistoria

Kontakt

Mer info

Eva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef

Arbetsområden

 • Restprodukter (biprodukter och avfall)
 • Samhällsnytta och globala målen
 • Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser
 • Allmänna miljöfrågor

Kontakt

Mer info

Helena Branting

Kontrollekonom, personalansvarig

Arbetsområden

 • Ekonomi
 • Personal, HR

Kontakt

Mer info

Sophie Carler

Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor

Arbetsområden

 • Hållbarhet
 • Vatten och mark
 • Metaller
 • Kemikalier
 • Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och ekologisk efterbehandling
 • Allmänna miljöfrågor

Kontakt

Mer info

Tommy Ekholm

Projektledare och webbredaktör

Arbetsområden

Kontakt

Mer info

Robert Eriksson

Forskningschef

Arbetsområden

 • Forskningschef för teknikområdena
    TO 44, Oförstörande provning
    TO 45, Analytisk kemi
    TO 55, Restprodukter (tillförordnad)
 • Standardiseringsfrågor
 • Frågor rörande högskoleutbildningar med relevans för stålindustrin

Kontakt

Mer info

Lotta Gustafsson

Ekonomi och administration

Arbetsområden

 • Ekonomi för konferensvåningen
 • Kanslist för Järnverksföreningen
 • Kanslist för Sancte Örjens Gille
 • Ekonomi för AB Järnbruksförnödenheter

Kontakt

Mer info

Lena Johansson

Konferensansvarig

Arbetsområden

 • Reception, konferens- och festvåning
 • Kansli, Bergshandteringens vänner
 • Kansli, Svenska Bergsmannaföreningen 

Kontakt

Mer info

Catarina Karlsson

Forskningskoordinator, bergshistoria

Arbetsområden

 • Koordinerar och administrerar Bergshistoriska utskottet

Kontakt

Mer info

Nathalie Krumm

VD-assistent och administrativ assistent till avdelningen för forskning och utbildning

Arbetsområden

 • Administrerar det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.
 • Administrerar teknikområdena (TO) 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 51, 44, 45, 55 och 80. 

 • Administrerar Jernkontorets fullmäktige, Bruksindustriföreningen, Bergslagens deputerade, samt Fond- och arbetsutskottet. 

Kontakt

Mer info

Elisabeth Källgren

Assistent

Arbetsområden

 • Administrerar energi- och miljöavdelningen
 • Administrerar teknikområde 55
 • Administrerar Miljörådet, Energirådet samt Produktekologirådet
 • Projektuppföljningssystem (PIA)

Kontakt

Mer info

Rachel Pettersson

Forskningschef

Arbetsområden

 • Forskningschef för teknikområdena
    TO 31, Plåt och band
    TO 32, Stång och profil
    TO 33, Tråd
    TO 34, Rör
    TO 41, Stålutveckling och applikationer
    TO 43, Rostfria stål
    TO 51, Energi- och ugnsteknik
 • Europeisk stålforskning (RFCS och Horizon 2020) 

Kontakt

Mer info

Anna Ponzio

Forsknings- och innovationskoordinator

Arbetsområden

 • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
 • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)

Kontakt

Mer info

Jari Pylkkö

IT-och fastighetsansvarig

Arbetsområden

 • IT och telefoni
 • Fastighet
 • Kontorsservice

Kontakt

Mer info

Lars Ragnarsson

Processledare

Arbetsområden

 • Processledare för Järnkoll
 • Frågor rörande högskoleutbildningar med relevans för stålindustrin
 • Uppföljning av forskningsprogram

Kontakt

Mer info

Jenni Ranhagen

Rådgivare i transportfrågor och statistik

Arbetsområden

 • Transportfrågor
 • Statistik

Kontakt

Mer info

Peter Salomon

Senior rådgivare

Arbetsområden

 • Rekrytering till högskolan
 • Högskolestipendier
 • Webbplatsen ferrumcity.se

Kontakt

Mer info

Johan Sandell

Databasutvecklare

Arbetsområden

 • Databashantering för forskningsprojekt.

Kontakt

Mer info

Anna Thorell

Kommunikatör

Arbetsområden

 • Webbplatsen jernkontoret.se
 • Bildarkiv (bilder från detta sekel)
 • Informations- och utbildningsmaterial

Kontakt

Mer info

Robert Vikman

Forskningschef

Arbetsområden

 • Forskningschef för teknikområdena
    TO 21, Malmbaserad metallurgi
    TO 23, Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi
    TO 24, Gjutning och stelning
    TO 80, Pulvermetallurgi

Kontakt

Mer info

Liv Wallinder

Kommunikatör

Arbetsområden

 • Sociala medier 
 • Informationsmaterial
 • Ståldagen

Kontakt

Mer info

Håkan Öjerbring

Kontrollekonom, forskningsekonomi

Arbetsområden

 • Ekonomi som rör forskning
 • Administration av stiftelser

Kontakt

Mer info

Rasmus Östlund

Projektkoordinator

Arbetsområden

 • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
 • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)

Kontakt

Mer info

Karin Östman

Rådgivare i miljöfrågor

Arbetsområden

 • Produktrelaterade miljöfrågor
 • Luft

Kontakt

Mer info