Ingrid Leek

Kommunikatör, politik och opinion

Arbetsområden

  • Politik och opinion
  • Sociala medier
  • Kompetensförsörjning
  • Nätverk och evenemang 

Kontakt