Fredrik Höeg

Ekonomi- och administrationschef

Arbetsområden

  • Chef för Avdelning för ekonomi och administration
  • Övergripande ansvar för ekonomi, IT, administration, fastighet, reception och konferensverksamheten.

Kontakt