Lotta Gustafsson

Ekonomi och administration

Arbetsområden

  • Ekonomi för konferensvåningen
  • Kanslist för Järnverksföreningen
  • Kanslist för Sancte Örjens Gille
  • Ekonomi för AB Järnbruksförnödenheter

Kontakt