Rachel Pettersson

Forskningschef

Arbetsområden

 • Forskningschef för teknikområdena
    TO 31, Plåt och band
    TO 32, Stång och profil
    TO 33, Tråd
    TO 34, Rör
    TO 41, Stålutveckling och applikationer
    TO 43, Rostfria stål
    TO 51, Energi- och ugnsteknik
 • Europeisk stålforskning (RFCS och Horizon 2020) 

Kontakt