Jari Pylkkö

IT- och fastighetsansvarig

Arbetsområden

  • IT och telefoni
  • Fastighet
  • Kontorsservice

Kontakt