Eva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor

Arbetsområden

  • Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser
  • Samhällsnytta och de globala målen
  • Restprodukter (biprodukter och avfall)
  • Allmänna miljöfrågor

Kontakt