Gert Nilson

Teknisk direktör

Arbetsområden

  • Chef för Avdelning för forskning och utbildning
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
  • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)

Högupplösta fotografier av Gert Nilson finns i Jernkontorets bildbank

Kontakt