Ordlista: E

Elasticitetsmodul (E), mått på ett materials förmåga att fjädra.

Elastisk deformation har förekommit när ett material utsatts för belastning, som efter avlastning inte har givit någon kvarvarande deformation.

Elektrod, allmänt en stång, tråd, platta e.dyl. i en apparat, från vilken elektrisk ström leds till eller från apparaten. I ljusbågsugnar smälts skrot av värmen i den ljusbåge som bildas mellan ugnens grafitelektroder och skrotet.

Elektroplåt, stålplåt, oftast kisellegerad, med särskilda elektromagnetiska egenskaper. Elektroplåt används i motorer, generatorer och transformatorer.

Elektrostål, stål som framställts genom smältning av (huvudsakligen) skrot i elektrisk ugn, vanligtvis ljusbågsugn.