Ordlista: Ä

Ämnen, halvfabrikat av stål som framställs antingen direkt genom stränggjutning eller genom valsning/smidning av göt. Ämnen vidarebearbetas genom valsning eller smidning till handelsfärdigt stål. Beroende på i första hand tvärsnittets form uppdelas ämnen i slabs, billets och blooms.