Ordlista: N

Normalisering, värmebehandling som omfattar uppvärmning till austenit och svalning, ofta i luft. Normalisering ger en finkornigare struktur och ofta förbättrad seghet.