Ordlista: U

Uddeholms AB utvecklade på 1970-talet tillsammans med det franska företaget Creusot-Loire en variant av AOD- processen där man i stället för argon använder vattenånga. Processen, som fick namnet CLU efter begynnelsebokstäverna i de två företagsnamnen.

Uppkolning innebär att ytskiktet hos ett stål tar upp kol från en omgivande gas med högre kolaktivitet än stålet. Uppkolningen i ytskiktet är diffusionsstyrd.

Utmattning, ett fenomen som uppstår i metaller vid upprepad belastning och som medför att brott kan uppstå vid spänningar, som ligger väsentligt under den statiska brottgränsen.

Utmattningshållfasthet, materialegenskap, anger förmågan att inte brista vid ett stort antal spänningsväxlingar. Stål är i detta avseende en unik legering, som visar en utmattningsgräns, dvs en högsta spänning vid vilken brott ej inträffar, trots ett stort antal ( >1.000.000) lastväxlingar.