Ordlista: I

Induktionsugn, ugn för smältning av (huvudsakligen) skrot, där värmen åstadkoms genom elektrisk induktion.