Från bibliotekets samlingar

Nedan finner du diverse källor och urkunder inom den svenska bergshanteringens historia.

Titlarna är upplagda i kronologisk ordning med de äldsta först. Du behöver ha Adobe Reader installerat för att kunna läsa texterna.

Förteckningen med källor och urkunder kommer att fyllas på allteftersom vi har tid och möjlighet att skriva eller skanna in texterna, så återkom gärna flera gånger.

Peder Månssons Bergsmanskonst (pdf, 191 kB)

Se även: I den bergshistoriska rapporten H 85, Peder Månssons Bergsmanskonst och relaterade texter (2018), har Rolf Manne moderniserat det medeltida språket och försett texten med förklaringar och kommentarer.

Masmästarordning 1766 (pdf, 373 kB)

Hammarsmedsordning 1766 (pdf, 339 kB)

Jernkontorets annaler 1817 första häftet (10 MB)