Viktiga insatser för en konkurrenskraftig svensk stålindustri under 2019

2019 har varit ett minst sagt händelserikt år för svensk stålindustri. Här sammanfattar vi ett axplock av de viktigaste insatserna.

Mycket arbete sker inom projekt som ska göra stålindustrin mer hållbar

Vi skrev, tillsammans med Fossilfritt Sverige, på DN Debatt om ett antal viktiga klimatpolitiska områden inför att den nya regeringen skulle tillträda. Vi tryckte särskilt på vikten av att förena utvecklingen mot fossilfrihet med tillväxt och global konkurrenskraft.

DN Debatt: ”Här är nio klimatpolitiska krav på nästa regering”

Vårt arbete med Agenda 2030-kompassen, som vi gör tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI), tog ett nytt strategiskt kliv med ytterligare finansiering och nya partners i MIT Center for Collective Intelligence och Foxway.

Svensk satsning för att uppnå Agenda 2030

Regerings satsning på Industriklivet är oerhört viktigt för stålindustrins arbete för teknikskiften, utvecklandet av hållbara processer och mot fossilfrihet. Vi gladdes för vårpropositionen, Glädjande med satsning på industrins omställning och var tydliga med vikten av långsiktighet inför höstens budgetproposition, Säkra Industriklivet över mandatperioderna.

Under året har många politiska företrädare uppmärksammat och exemplifierat den svenska industrins utveckling mot fossilfrihet genom begreppet Stål utan kol (notera att det handlar en stålproduktion utan kol). Det handlar naturligtvis om projektet HYBRIT som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Representanter för HYBRIT har under året bland annat deltagit under ett möte hos FN i New York och under COP25 i Madrid.

HYBRIT vinner Naturvårdsverkets pris för mod och tempo

DN Debatt. ”Med stöd kan vi tidigarelägga satsningen på fossilfritt stål”

På vår stora visionsdags Ståldagen i december möttes näringsliv, akademi, forskning och politik under temat samverkan för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft.

Ståldagen 2019 Stolthet, samverkan och utmanande sätt att tänka hållbart

Människorna är vår viktigaste resurs, därför arbetar vi för att säkra kompetensförsörjningen

Tillsammans med Svemin och Industriarbetsgivarna har vi under året lanserat vår kompetensfärdplan "Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige". Ett stort arbete ligger bakom oss, ett ännu större framför oss och i planen presenteras konkreta initiativ för kompetensförsörjning fördelat mellan industrin, utbildningsväsendet och beslutsfattarna.

Debatt: Så framtidssäkrar vi gruv- och stålnationen Sverige  

Det stora engagemang för ökad hållbarhet som många unga ger uttryck för måste tas till vara. Vill en person bidra till ett hållbart samhälle och skapa samhällsnytta är stålindustrin ett bra ställe att börja på. Under året har vi försökt synliggöra vilka viktiga teknikskiften som nu sker i syfte att inspirera fler att söka tekniska utbildningar och att söka sig till stålföretagen.

Unga lockas av bransch som ställer om

Debatt: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri

Stålmän och stålkvinnor – medarbetarna avgör slaget om framtiden

Under Almedalsveckan arrangerade vi tillsammans med Svemin och Industriarbetsgivarna det numera traditionsenliga Hårdaste minglet (som utsågs till Almedalens bästa mingel av Maktahavre.se) och där möttes bland andra ungdomsförbundens ordföringar i samtal om hur vi säkerställer att unga ska vilja och se mening med att söka sig till basindustrin.

Succé för Almedalens hårdaste mingel

Inom svensk stålindustri arbetar vi mycket nära både forskning och utbildningsväsendet, det är en förutsättning för vår ständiga utveckling, inte minst för ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Stålindustrin verkar för ökad rörlighet genom många olika initiativ.

Debatt: "När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna"

Studentlaget Future Industeels vann Framtidsstipendiet 2019

Stålindustrins forskningsarbete är relevant och håller en mycket hög kvalitet

Under året har en stor utvärdering av de strategiska innovationsprogrammen genomförts. Metalliska material är ett av dessa och utvärderarna gör tummen upp med bedömningen att programmet bör erhålla fortsatt finansiering samt inte genomgå några genomgripande strukturella förändringar.

Lyckad utvärdering för Metalliska material

Fri och rättvis handel kan inte tas för givet, därför bevakar och påverkar vi den globala handelspolitiken

Under 2018 var USA:s införande av 25-procentiga ståltullar en viktig och bevakad fråga. I kölvattnet har EU hanterat tullarna med bland annat införandet av slutgiltiga skyddstullar. Balansakten att säkra en både fri och rättvis handel fortgår och väntas göra det även in på nästa år.

Nödvändigt med skyddsåtgärder på import av stålprodukter

Skyddsåtgärder ska balansera importörers och producenters intressen

Jernkontoret och svensk stålindustri ser fram emot vårt viktiga arbete 2020.