Stålmän och stålkvinnor – medarbetarna avgör slaget om framtiden

Slaget om framtiden avgörs av företagen som har de bästa medarbetarna. För att den svenska stålindustrin ska utveckla ännu smartare stål och resurseffektivare processer krävs kreativa människor som vågar tänka och skapa nytt. Stålindustrin ska attrahera de bästa medarbetarna och ge förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas på jobbet. 

Medarbetare på Ovako i Hällefors. Foto: Hans och Pia Nordlander/BildN.

– Vi varken kan, vill eller har råd att gå miste om halva befolkningen. Vi måste vara attraktiva för alla, oavsett könstillhörighet, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

Runt om på Sveriges stålföretag drivs en rad olika initiativ för ökad mångfald och jämställdhet.

På Uddeholm arbetar företaget för en jämställd rekrytering genom att bjuda in fler kvinnor att besöka och lära känna arbetsplatsen. Uddeholm bjuder bland annat in kvinnor som studerar ingenjörsprogrammet till företagsbesök och samarbetar dessutom med ett kvinnligt ingenjörsnätverk, Tekla, vid Karlstads universitet.

– Vi söker rätt kompetens och vill inte kvotera. Istället lyfter vi förebilder och vill på så vis attrahera fler kvinnor att söka sig till oss, säger Ulrika Mellring, HR-strateg på Uddeholm.

Även SSAB har en rad initiativ. SSAB i Luleå har satt ett mål att hälften av årets 300 semestervikarier ska vara kvinnor. Vid en tjejkväll på järnverket i förra veckan deltog ett 30-tal kvinnor, så snart evenemanget annonserades blev det fullsatt. Det är första gången som SSAB Luleå arrangerar en speciell tjejkväll.

– Vi vill visa upp vilken fantastisk arbetsplats SSAB är och vilka möjligheter som finns här. Vi vill visa bredden i vårt bolag, säger Sandra Söderberg, HR-ansvarig.

På Höganäs pågår projektet More women som syftar till att öka andelen kvinnor inom koncernen och därmed bidra till att säkra olika typer av kompetens. Per Lundahl, Global Sales Process Manager, är en av medlemmarna i referensgruppen. Han vill vara med och bidra så att kvinnor och män får samma möjligheter på arbetsplatsen.

– More Women är ett viktigt initiativ och jag anser att det i arbetslivet finns strukturer som vi inte alltid är medvetna om som gör att kvinnor har svårare att komma fram inom vissa områden och vissa positioner. Jag anser att grupper som har både kvinnor och män representerade får en annan dynamik som generellt är hälsosammare och mer produktiv. På ett personligt plan har jag en dotter som jag vill ska ha samma förutsättningar i arbetslivet som min son, säger Per Lundahl, Global Sales Process Manager på Höganäs.

Du kan läsa om fler initiativ för jämställdhet i stålbranschen på företagens egna webbplatser.

– Jag blir hoppfull när jag ser att utbildningar som Materialdesign på KTH har en relativt jämn könsfördelning bland de som antas, med 42 procent kvinnor så sent som i höstas. Men det ställer ännu högre krav på vår stålindustri att vara inkluderande så att de här studenterna söker sig vidare till oss och stannar kvar. Slaget om framtiden och konkurrenskraften handlar nämligen om att ha de bästa medarbetarna, avslutar Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

#Stålkvinnor

Förebilder är viktiga och både kvinnor och män kan inspirera morgondagens talanger. Varje dag behöver vi lyfta fram medarbetare som bidrar till att göra stålindustrin till en inkluderande bransch. Under Internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi lyfta några av alla de kvinnor som redan idag arbetar för en fortsatt konkurrenskraftig stålindustri och ett långsiktigt hållbart samhälle. Håll utkik på Jernkontorets Facebooksida och delta gärna genom att lyfta förebilder som är viktiga för stålindustrin under hashtagen #stålkvinnor.