Debatt: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri

Stålindustrin har flera projekt som ska bidra till framtidens hållbara samhälle. Men för att projekten ska få genomslag krävs att medarbetare förstår den nya tekniken. Det ställer höga krav på utbildningar, skriver Gert Nilson på Jernkontoret i en debattartikel i Altinget.

Sverige har goda förutsättningar att bli fossilfritt, samtidigt som konkurrenskraften för svensk industri stärks genom försprång i den globala klimatomställningen. Förutsättningarna skapas av den svenska industrins förmåga att ta egna initiativ och sätta höga ambitioner.

På debattsidan i Altinget den 18 oktober skriver Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, om att det nu krävs att flera aktörer höjer ambitionsnivån för att säkra industrins kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Den nu pågående utvecklingen av helt nya tekniska processer inom centrala delar av stålframställningen kommer att ställa nya krav på medarbetarnas kunskap och kompetens, uppdaterade och uppgraderade utbildningar samt tid för fortbildning.

Beslutsfattare behöver förstå, inte bara vad som håller på att ske, utan även hela det stora förändringsbehov som uppstår, inte minst vad gäller utbildning. Samtidigt måste lärare på olika nivåer få sätta av tid för att fortbilda sig i den forskning som pågår och hitta eller utveckla bra utbildningsmaterial.

Visst har vi haft teknikskiften förr, utan att hela utbildningar behövt göras om. Men den här gången är det på en annan nivå. Det handlar om helt nya processer och sätt att tänka kring hela värdekedjan.

Läs hela artikeln på Altinget.se

 

Se även: Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige