Debatt: "När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna"

Idag torsdag skriver Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet och Bo-Eriks Pers, vd på Jernkontoret, tillsammans om vikten av samverkan mellan näringsliv och akademi. Debattartikeln i sin helhet finns publicerad på Altinget.se. Jernkontoret och Karlstads universitet drar tillsammans ett strå till stacken av samarbeten genom att arrangera kreativitetstävlingen CRE8® the Future, på Jernkontoret imorgon fredag.

"Innovation kan sägas vara kunskap som omsatts för att tillgodose behov på ett bättre sätt än tidigare. Sådan kunskap kan vara helt ny – sprungen ur aktuell forskning – men den kan också vara känd sedan länge. Det är kombinationen av känd kunskap, ny kunskap och god kännedom om det behov som ska mötas som utgör grogrunden för innovation.

För att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv stimuleras. Det måste få vara en fjäder i hatten, snarare än en hämsko i den fortsatta akademiska karriären."

Läs hela debattartikeln på Altinget.se 

Johan Sterte, foto: Marie Obed och Karlsdads universitet, foto: Linn Malmén.

 

Framtidsstipendiet 2019 och CRE8® the Future

Imorgon fredag möts de 38 studenter (18 kvinnor och 20 män), från tolv olika högskolor och universitet, som har kvalificerat sig för att delta och tävla med innovativa idéer. Det tre bästa lagen delar på Framtidsstipendiet på totalt 400 000 kronor, finansierat av Sancte Örjens Gille.

Läs mer om Framtidsstipendiet och tävlingen CRE8® the Future