Glädjande med satsning på industrins omställning

Regeringen stärker Industriklivet i vårbudgeten, vilket ökar stålindustrins möjligheter att ställa om till fossilfritt 2045. Samtidigt får inte den gröna skatteväxlingen bli synonym med effektlösa straffskatter som förhindrar investeringar i industrins omställning.

Stålindustrins överlämnade sin klimatfärdplan för fossilfrihet 2045 till regeringen i maj 2018. Fr.v.: Mikael Damberg (S), dåvarande näringsminister, Isabella Lövin (Mp), klimatminister, Marcus Hedblom, vd Ovako och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens föreslagna vårbudget. Regeringen stärker Industriklivet och satsar ytterligare 100 miljoner kronor på industrins omställning.

– För att vi ska nå våra mål om fossilfrihet 2045 behöver industrin och politiken jobba tillsammans. Det är glädjande att regeringen förstår våra utmaningar och går i rätt riktning. Givet att det är inom industrin som omställningen kan få störst effekt för klimatet bör Industriklivet förstärkas ytterligare. Samtidigt får inte den gröna skatteväxlingen bli synonym med effektlösa straffskatter som förhindrar investeringar i industrins omställning, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Regeringen föreslår vidare satsningar för förbättrad havs- och vattenmiljö, för att bland annat minska övergödningen. Havs- och vattenfrågorna är högt prioriterade inom stålindustrin. Bland annat genomförs ett forskningsprojekt där restprodukter från stålindustrin används för att rena vatten, och SSAB, LKAB och Vattenfalls projekt HYBRIT spås kraftigt minska koldioxidutsläppen, vilket också minskar havsförsurningen. Jernkontoret har även under hösten och våren haft en egen vattenexpert på plats i Bryssel för att arbeta mot nödvändiga förändringar av EU:s tjugo år gamla vattendirektiv.

Läs också

Jernkontoret: Havs- och vattenfrågor