Säkra Industriklivet över mandatperioderna

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och välriktat mot projekt som ger stor positiv klimateffekt. Regeringen måste säkra Industriklivet över mandatperioderna.

Industriklivet gör det möjligt för svensk stålindustri att fortsatt leda utvecklingen mot hållbar produktion, både i Sverige och globalt.

- Långsiktighet för Industriklivet krävs eftersom omställningsprojekten tar tid. Att minska de direkta miljö- och klimatpåverkande utsläppen från stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för att industrin ska kunna möta klimatmålen. Det kräver ny teknik inom flera olika områden. Men det handlar om stora utsläpp och det tar tid att utveckla den nya tekniken, varför långsiktig och tillförlitlig finansiering är ett måste för att större forsknings- och innovationsprojekt ska bli verklighet, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Industriklivet, som det är utformat idag, är ett effektivt och välriktat stöd för en hållbar omställning.

- Industriklivet omfattar stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar. Det är utformat för projekt som kommer åt de riktigt stora utsläppen och som kan vara industriöverskridande, varför det också handlar om ett synnerligen välriktat stöd. För att ta dessa utvecklingsprojekt genom alla steg från forskning till implementering behövs ett stabilt system som inte är känsligt för kortsiktiga politiska svängningar, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret

Samverkansidén bakom Industriklivet skapar förutsättningar för konkreta och verkningsfulla projekt.

- Inom industrin är teknikskiften kostsamma, riskfyllda och svåra att värdera. De är sällan varken möjliga eller rimliga för enskilda företag att ensamma finansiera och implementera. Ett exempel på projekt som fått stöd från Industriklivet är HYBRIT, ett gemensamt initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall för att utreda möjligheterna kring en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Sedan Industriklivet startade har den svenska stålindustrin varit tydlig med att stödet är viktigt för att ställa om och uppnå fossilfrihet inom industrin. Det behöver dock säkras över längre tid för att ge industrin den trygghet som krävs för att våga göra stora utvecklingssatsningar.

 

Läs mer: