Stolthet, samverkan och utmanande sätt att tänka hållbart

Årets upplaga av Ståldagen samlade drygt 180 personer i Bryggarsalen i centrala Stockholm. Det var en blandning av människor från stålindustrin, övrigt näringsliv, politik, akademi och forskning. Samverkan och hållbarhet genomsyrade hela dagen och föreläsningar varvades med bikupor för diskussion i olika frågeställningar. Paneler och publik flöt samman så att all kompetens på konferensen kunde tas till vara. 

Ståldagen 2019. Foto: Pia Nordlander, BildN.

– Svensk stålindustri har all anledning att klappa sig själv på axeln och sträcka på ryggen. Vi har ett stort åtagande, inte minst när det kommer till att bli fossilfria och våra stål skapar klimatnytta när de används, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och en av initiativtagarna till Ståldagen.

Ståldagen är den årliga mötesplatsen för diskussioner som kopplar till stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid. Den 3 december samlades företrädare för politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle för fjärde året i rad. Temat för dagen var samverkan, vilket vävdes in i ämnen som hållbarhet, kreativitet, förändring och konkurrenskraft.

– Det bästa med Ståldagen är människorna vi samlar här. Både på scenen och bland deltagarna. Att en modedesigner som Naim Josefi och en uppsalastudent, tillika vinnare av årets Framtidsstipendiet som 23-åriga Emma Buratovic har svensk stålindustri som gemensam nämnare det gör mig oerhört stolt, säger Bo-Erik Pers.


Att kunna samverka med aktörer utanför sin egen verksamhet blir allt viktigare, inte minst för industrier som genomgår förändringar för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft. Ståldagen, namnet till trots, utgör i sig en viktig mötesplats för att bredda det gemensamma nätverket, skapa intresse och nyfikenhet hos individer och organisationer som annars inte möter stålindustrin.

– Vi i stålindustrin utvecklar teknik som ställer gamla sanningar på enda. Varje dag utvecklas vi för att ligga i framkant och bidra med samhällsnytta. Men, vi behöver bli ännu bättre på att berätta för våra intressenter och omvärlden vilken otrolig nytta våra stålprodukter gör och vi måste våga kommunicera kring våra höga hällbarhetsambitioner, avslutar Bo-Erik Pers.

Läs mer om Ståldagen: jernkontoret.se/staldagen2019 

Se också budskapsfilmerna som Jernkontoret tagit fram med rörligt material från de svenska stålföretagen och med budskap som signalerar vad som diskuterades under Ståldagen.