Nödvändigt med skyddsåtgärder på import av stålprodukter

Importen av stålprodukter till EU har ökat kraftigt sedan USA införde 25-procentiga tullar på stål den 1 juni förra året. Nu har EU-kommissionen beslutat om att införa slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter. 

Mathias Ternell. Foto: BildN.

– Vi är positiva till kommissionens beslut, det är en balanserad åtgärd som beaktar både stålproducenternas och användarnas intressen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

I juni förra året införde USA importtullar på stål och aluminium. För att inte EU-marknaden ska svämma över av allt det stål som var avsett för den amerikanska marknaden införde EU provisoriska skyddsåtgärder i form av en tullkvot. Tullkvoten innebär att import av stål till EU som ligger på en normal nivå och speglar normala importflöden (2015-2017) släpps in fritt på EU-marknaden utan någon tull. På så vis tillgodoses stålanvändarnas behov. Om däremot importen av stål till EU ökar kraftigt och överstiger normala importflöden införs en tull på 25 procent på "överskottet" – för att skydda Europas ståltillverkare mot den negativa bieffekten av USA:s ståltullar.

Nu har Europeiska kommissionen beslutat om slutgiltiga skyddsåtgärder som ersätter de provisoriska åtgärderna. Dessa trädde i kraft den 2 februari och gäller för en period på upp till tre år men kan ses över om omständigheterna ändras.

– Vi vill ha en rättvis frihandel på lika villkor, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Läs mer: Frågor och svar om USA:s importtullar på stål