Debatt: Så framtidssäkrar vi gruv- och stålnationen Sverige

Efterfrågan på svenska metaller, mineral och stålprodukter ökar hela tiden, men bristen på arbetskraft hotar på allvar gruv- och stålbranschens konkurrenskraft. Därför lanserar vi i dag en kompetensfärdplan som beskriver hur vi ska framtidssäkra gruv- och stålnationen Sverige. Det skriver idag Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna i en debattartikel i Dagens industri.

Trots hård internationell konkurrens står sig svensk basindustri stark. Samhällsutvecklingen ställer hela tiden nya krav på infrastruktur, kommunikationsutrustning och hållbara energisystem. Solceller, vindkraft, uppladdningsbara batterier och elektronik kräver alla tillgång till metaller och mineral.

För att den svenska gruv- och stålindustrin ska kunna möta ökad efterfrågan, fortsatt vara globalt konkurrenskraftig och samtidigt bidra till en grön omställning, sysselsättning och välstånd, finns det en avgörande utmaning som måste hanteras. Eftersom det inte bara är malmen och elen utan framför allt människorna som har gjort den svenska gruv- och stålindustrin framgångsrik, är kompetensförsörjning en av de viktigaste framtidsfrågorna för oss.

. . .

För att möta gruv- och stålindustrins utmaningar och för att kunna växa måste hindren angripas från flera olika håll. Vi – branschen – måste ta vårt ansvar, politiken behöver bidra liksom utbildningsväsendet. Därför lanserar vi nu ett kraftfullt åtgärdspaket för den framtida kompetensförsörjningen i gruv- och stålnationen Sverige. 

. . .

Läs hela debattartikeln på Dagens industri