Produktekologirådet

Produktekologirådet ansvarsområde utgörs av produktrelaterade miljöfrågor.

En fallstudie om taket på Friends Arena visar att användning av höghållfasta stål i konstruktioner kan resultera i flera positiva effekter: minskad miljöbelastning, minskade kostnader och enklare hantering av lättare byggelement. Foto: Friends Arena, © Sweden Arena Management. 

Rådet handlägger

  • miljödeklarationer (miljömärkning)
  • livscykelanalys (strukturerad datainsamling, LCA-modeller, med mera)
  • miljöanpassad produktutveckling
  • bransch/metallinformation (marknadsföring, utbildningsmaterial, med mera)

Produktekologirådet består av följande ledamöter:

Jonas Larsson, SSAB Europe, ordförande
Arziv Babikian, Boliden
Sayali Bhalekar, Outkokumpu Stainless 
Agnes Borg, SSAB
Jeanette Edman, Höganäs AB
Edwin Grönkvist, Suzuki Garphyttan
Nicole Holmgren, Alleima AB
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless 
Katarina Lundkvist, LKAB
Niklas Magnusson, Ovako Group
Katarina Modin, SSAB Special Steels
Henrik Olausson, Uddeholms AB
Robin Olsson, Suzuki Garphyttan 
Jeanette Svensson, Höganäs Sweden
Cecilia Mattsson, Jernkontoret, sekreterare