Ordlista: C

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (uttalas "seka") i Sverige ofta använd fransk förkortning för Kol- och stålunionen, den första av de tre gemenskaperna i EG. Se K - Kol- och stålunionen.

Cementit, Fe3C, en av järnets viktigaste kolföreningar. Ingår som utskiljningar i stål med en kolhalt > 0,05 procent. Cementit kristalliserar rombiskt.

Chargera (av franskans charge, last, börda) insätta råvaror i en järn- eller stålugn. Den insatta mängden kallas charge. Ståltillverkning sker satsvis och varje charge utgör en sats.

Coils, stora rullar med valsad plåt.

Coilbox, magasin där plåt rullas upp under valsningen.

Coil-box

Colibox i bredbandverk. Foto: Pär K Olsson, SSAB.

Corex, process för tillverkning av flytande råjärn (jämför M - Masugnsprocessen). Processen är relativt modern; den första produktionsanläggningen togs i bruk 1989 i Sydafrika. I Corexprocessen chargeras kol direkt, dvs det krävs ingen föregående koksning av kolet.