Ordlista: Å

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Åldring, av tid och temperatur beroende förändring av ett materials egenskaper. Även metod att åstadkomma en sådan förändring. Avsiktlig åldring för att ändra ett materials egenskaper kan dels bestå av kallåldring (vid rumstemperatur) eller varmåldring (över rumstemperatur). En variant av varmåldring är överåldring, som förbättrar metallens seghet och härdighet mot korrrosion men minskar hållfastheten. 

Återgångsskrot, samma som internskrot. Se S - Skrot.

Återvinning, sedan 1800-talet har det funnits processer för att återvinna järn och legeringsämen i uttjänta stålprodukter genom att att smälta om skrotet och tillverka nya stålprodukter. Skrot är en mycket viktig och eftertraktad råvara för stålindustrin. Se vidare Återvinning av järn och stål