Metallkvinnor

Jernkontoret medverkar i ett nätverk för kvinnor som jobbar inom IF Metalls avtalsområde. Syftet med nätverket är att vara en mötesplats dessa kvinnor och att verka för mer jämställda arbetsplatser. (Nätverket hette tidigare Hera-n.)

Programförklaring

Metallkvinnor är ett nätverk för kvinnor som jobbar i industri, akademi eller institut vars verksamhet relaterar till IF Metalls avtalsområde, det vill säga bland annat metallindustrin, fordon och verkstad. Nätverkets syfte är att vara en mötesplats för kvinnor i dessa branscher och att verka för mer jämställda arbetsplatser.

Bakgrund

Nätverket bildades 2012 på initiativ av Ida Borgh på KTH. Idén till ett kvinnligt nätverk föddes ur forskningsprojektet Harriet, inom ramen för VINN Excellence Centret Hero-m. Harriet studerade hur ökad jämställdhet kan driva på innovation. Sedan 2014 har nätverket fått en hemvist på Jernkontoret eftersom ett administrativt stöd kunde erbjudas där efter forskningsprojektets avslut. Under våren 2017 nystartades nätverket för att bredda verksamheten så att det kunde omfatta fler, samt skapa ett nytt engagemang för nätverket. I samband med detta bytte nätverket namn från Hera-n till Metallkvinnor.

Verksamhet

  • Metallkvinnor arrangerar nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och inspiration.
  • Metallkvinnor vill synliggöra kvinnor inom branscherna och bida till ökad jämställdhet.
  • Metallkvinnor är rådgivare för företag, fack och politik inom branschernas jämställdhetsutmaningar och agerar också som talesperson inom dessa frågor externt.

Stadgar

§ Metallkvinnors styrelse representerar nätverket, tar beslut och uttalar sig i nätverkets namn. Den väljs av nätverkets medlemmar vart annat år innan utgången av maj.

§ Styrelsen utser en valberedning om minst två personer som inte ingår i styrelsen

§ Varje medlem är fri att arrangera möten och andra aktiviteter, samt undergrupper inom nätverket. 

§ Medlemskapet är personligt och det står varje medlem fritt att uttala sig som medlem av nätverket, dock är alla uttalanden personliga och inte kollektiva.

§ Som medlem i nätverket ansluter man sig till nätverkets övergripande syfte, att skapa mötesplatser för kvinnor i branscherna och verka för mer jämställda arbetsplatser. 

§ Nätverkets aktiviteter, uttalanden och rådgivning månar alltid om företagens verksamhet, image och goda rykte, samt kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. 

Välkommen att delta

Är du intresserad av att gå med i nätverket? Anmäl dig här eller kontakta Maja Boström på Jernkontoret.

Urval av tidigare aktiviteter