Svenska Bergsmannaföreningen (SBF)

Svenska Bergsmannaföreningen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter, trivsam stämning med mycket sång i traditionell bergsmansanda. 

SBF:s logga

Kamratföreningen SBF samlar bergsingenjörer, teknologer och andra som har ett stort intresse i branchen och har till uppgift att utgöra ett samband mellan medlemmarna och stödja verksamheten till bergshanteringens gagn.