Nordiska Valsverksingenjörsföreningen (NVIF)

NVIF är en kamratförening  för valsverks- och smidesingenjörer i Norden.

Nordiska Valsverksingenjörsföreningen (NVIF) är en kamratförening med syfte att stärka samhörighet mellan valsverks- och smidesingenjörer i Norden. Föreningen ska även underlätta sammankomster mellan medlemmarna för diskussion av frågeställningar som handlar om varmbearbetning.

Nordiska Valsverksingenjörsföreningens loggaÅrsmötet med gästföreläsningar hålls en fredag under mars månad i Falun eller Borlänge. Det andra sammanträdet, på hösten, hålls hos ett företag i branschen med efterföljande verksbesök.

Ansökan om medlemsskap

Ifylld ansökningsblankett, se föreningsdokument, sändes antingen via e-post eller vanlig post till sekreteraren.

Ordförande:

Richard Åhlberg

Sekreterare/kanslist:

Ludovic Gailleton