Ståldagen

Ståldagen är den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur basindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. 

Under Ståldagen samlas människor som på något sätt jobbar med framtidens samhällsutmaningar. Företrädare för politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället möts för att diskutera hur fler jobb kan skapas i hela landet, hur svensk basindustri kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål och hur svensk innovation kan öka och skapa framtidens miljösmarta lösningar och hållbara städer. Dagen går i stålindustrins visions anda, Stål formar en bättre framtid

Läs mer

Ståldagen 2018

Ståldagen 2017

Ståldagen 2016