Jämställdhet främjar innovation

Fullt fokus på hur stålindustrin ska kunna attrahera fler kvinnor vid gårdagens seminarium som anordnades av Hera-n. 

Nätverket Hera-n anordnade igår den 7 mars ett öppet seminarium med titeln ”Innovativa organisationer genom jämställdhet och mångfald”. Hera-n är ett nätverk för kvinnliga ingenjörer som arbetar inom materialutveckling.

Seminariet hölls i anslutning till den årliga programkonferensen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, på Skogshem & Wijks konferensanläggning på Lidingö. De omkring trettio åhörarna fyllde lokalen. Kunskapsnivån var hög och det blev intressanta diskussioner och reflektioner med fokus på jämställdhet. Seminariet modererades av Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet inledde med att tala om ”Inkluderande innovation i mansdominerade näringar”.

– Det är lätt att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet stannar vid en jämställdhetsplan eller mångfaldsplan. Men det finns inte en åtgärd som löser frågan, det krävs många åtgärder på flera nivåer, säger Malin Lindberg.

I samarbete har genusforskare vid Luleå tekniska universitet och innovationsfrämjare vid Piteå Science Park och Interactive Institute tagit fram en modell för att tillvarata inkluderande potentialer i innovativa skärningspunkter mellan olika branscher, företag och yrken.

Därefter följde panelsamtal på temat ”Jämställdhet och mångfald som verktyg för innovation”.

–  Jag skulle vilja avskaffa ordet mångfald. Vi ska i stället säga vad vi menar, och vad vi vill uppnå. Olika på ytan ger inte alltid en heterogen grupp, säger Sophia Ivarsson, handläggare för innovationsledning på Vinnova.

I panelen deltog också Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, Patrik Ölund, forskning- och utvecklingschef vid Ovako, Sophia Ivarsson, handläggare för innovationsledning på Vinnova samt Ros-Marie Lundh, materialutvecklare vid SAAB.

Slutligen berättade Elisabeth Dahlstedt, projektledare för Attraktivitet och Kompetensutveckling vid Triple Steelix 2.0, om ett nytt forskningsprojekt: "Beyond the gender paradox". Triple Steelix och Uppsala universitet efterlyser forskare till projektet som ska undersöka hur det kommer sig att vi i Norden är världsledande när det gäller jämställdhet generellt, men endast medelmåttiga då det gäller jämställdhet på ledande befattningar inom forskning och innovation – framför allt inom industrin.
Läs mer: Vi behöver fler kvinnliga forskare till industrin. Vill du vara med och påverka? (triplesteelix.se)

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62

Anna Ponzio, forskningskoordinator samt medlem av styrgruppen för Hera-n.
anna.ponzio@jernkontoret.se, 070 341 92 98