Branschfakta och statistik

Jernkontoret samlar in och sammanställer uppgifter om till exempel de svenska järn- och stålverkens produktion, leveranser, energianvändning och utsläpp. 

Några klargöranden om statistiken som vi redovisar

Jernkontoret tillhandahåller inte information om stålpriser. Förfrågningar om priser hänvisar vi till konsultföretag, exempelvis MEPS och CRU.

Information om stålstandarder har SIS, Swedish Standards Institute.

Uppgifter om utrikeshandel och investeringar som vi redovisar kommer från Statistiska centralbyrån.