Välbesökt nätverksträff med Metallkvinnor

Idag träffades nätverket Metallkvinnor för att diskutera ledarskap och gruppdynamik med gästföreläsare Jon Forssell.

Metallkvinnor, tidigare Hera-n, har nyligen vidgats till att vara ett nätverk inte bara för ingenjörer i branschen, utan även mer generellt för kvinnor som jobbar i industri, akademi eller institut vars verksamhet relaterar till IF Metalls avtalsområde.

Under dagens träff gästades nätverket av kunskapssociologen Jon Forssell som bland annat betonade vikten av att se till emotionell intelligens vid rekrytering och sammansättning av grupper.

– Det är sällan grupper inte presterar och når mål på grund av brist på kompetens och erfarenhet. Den avgörande faktorn är hur vi beter oss mot varandra. Grupper som respekterar och drar nytta av olikheter, som helt enkelt är snälla mota varandra, är de som lyckas. Detta visar till exempel en stor Google-studie om team, menar Jon Forssell.

Metallkvinnor växer och blir större för varje nätverksträff.

– Roligt att se så många nya ansikten vid dagens lunchträff. Det är uppenbart att nätverket behövs, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Nästa nätverksträff är den 16 oktober.

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10