Leveranser och stålkonsumtion

Det som stålverken levererar till sina kunder i Sverige eller utomlands kallas för ”handelsfärdiga stålprodukter”, dvs. plåt, band, tråd, stång, profiler och rör ”som är färdiga för handel”.

Svenskt rostfritt stål i gångbro i Barcelona. Foto: Outokumpu.

Stålverkens leveranser

De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter av stål uppgick 2018 till 3,7 miljoner ton. En övervägande del av leveranserna exporterades. 

Svenska stålverkens leveranser av handelfsärdigt stål
Svenska stålverkens leveranser av handelfsärdigt stål

 

Stålkonsumtion i Sverige

Svensk stålkonsumtion växte stadigt från andra världskriget till mitten av 1970-talet. Efter oljekrisen och nedgången inom varvsindustrin sjönk förbrukningen på några få år med mer än en tredjedel och höll sig på denna nivå till 1990. Då medförde den kraftiga lågkonjunkturen att förbrukningen sjönk ytterligare under ett par år. Därefter ökade stålkonsumtionen stadigt fram till 2008, då en omfattande global finanskris bröt ut. Under 2010, då flertalet stålförbrukande branscher visade tecken på återhämtning, ökade åter efterfrågan på stål. På senare år har bruttotillförseln av stål till den svenska marknaden åter uppgått till cirka fyra miljoner ton.

En övervägande del av det stål som konsumeras i Sverige importeras från andra länder. Det gäller framförallt produkter av enklare stål som inte längre tillverkas i landet, eftersom de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom olika områden och tillverkar numera avancerade stålsorter och produkter. Detta har medfört att majoriteten av de svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål exporteras. I figuren nedan visas hur stålkonsumtionen har utvecklats sedan mitten av 1970-talet.

Stålverkens leveranser, utrikeshandel och bruttotillförsel.
Handelsfärdigt stål exkl göt och ämnen.
Leveranser, export, import och bruttotillförsel av handelsfärdigt stål exkl göt och ämnen.

Stålkonsumtionen per capita i Sverige ligger på 416 kilo per capita (2017), vilket är relativt högt i en internationell jämförelse. Genomsnittet för de 28 EU-länderna är omkring 324 kilo per capita (enligt World Steel Association, 2017). En förklaring till den höga stålkonsumtionen i Sverige är verkstadsindustrin som använder mycket stål. I figuren nedan visas hur stålkonsumtionen per capita har förändrats från 2007 till 2017 i olika delar av världen.

Stålkonsumtion, handelsfärdigt stål per capita.
Stålkonsumtion, handelsfärdigt stål per capita