Utgivna rapporter, TO 55

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 55,  Restprodukter. Listan är sorterad med den senaste överst.   

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".

Se även: Stålindustrin gör mer än stål. Handbok för restprodukter


Water filtration with mineral-based byproducts as a sustainable treatment technology
Agnieszka Renman m.fl. 
2021 (D 884)
Mer information om rapporten (D 884)

Möjliga användningsområden för skänkslagger
Lotta Lind
2020 (TO 55-04)

Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö, I-slag (Slutrapport)
Fredrik Engström, Agnieszka Renman och Gunno Renman
2020 (TO 55-03)

Use of slag to neutralize acidic waste water
Alicia Gauffin, Pär Jönsson, Olle Sundqvist, Gunnar Ruist, Peter Frank
2018 (TO 55-02)

Konstruktionsprodukter baserade på slagg. Teknisk slutrapport.
Lale Andreas, Bo Björkman, Fredrik Engström, Silvia Diener, Qixing Yang
2012 (D 844) 
Mer information om rapporten (D 844)

Rekommendationer för användning av slagg i deponikonstruktioner. Krav, lämplighet, materialhantering och utläggning., exemplet Hagfors kommunala deponi. Rapport.
Lale Andreas, Silvia Diener & Anders Lagerkvist
2012 (D 843)
Mer information om rapporten (D 843)

Konstruktionsprodukter baserade på slagg.
Lale Andreas, Fredrik Engström, Silvia Diener, Bo Björkman, Lotta Lind
2010 (D 832, TO 55-01)
Mer information om rapporten (D 821)