TO 44 Oförstörande provning och mätteknik

Företag och institut intresserade av forskning inom oförstörande provning (OFP) samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 44, Oförstörande provning och mätteknik

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, på Jernkontoret eller vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Ketil Törresvoll, Scana Steel Björneborg AB, Björneborg

Forskningschef

Robert Eriksson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Erasteel Kloster AB, Vikmanshyttan
Exova AB, Linköping
Ovako Sweden AB, Hofors
Ovako Sweden AB, Hällefors
Ruukki Sverige, Virsbo
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Scana Steel Björneborg AB, Björneborg
SKF Group Manufacturing Development Centre, Göteborg
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade

Chalmers Tekniska Högskola, SCeNDT, Göteborg
SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm
Swerea KIMAB AB, Kista
Swerea MEFOS AB, Luleå
Uppsala Universitet, Signaler och System, Uppsala

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Utveckla OFP från att vara slutkontrollerande hjälpmedel till att bli processtyrande och processinformerande. Väsentliga ekonomiska fördelar står att finna.
  • Utnyttja möjligheterna att hantera och tolka signaler för att därmed öppna vägen till mer bedömningssäkra metoder.
  • Tillämpa OFP på
    - varmt och kallt material
    - olika dimensioner och former
  • Stöda verksamheten beträffande "examinering och certifiering av personal som utför oförstörande provning". Detta sker genom att Jernkontoret är delägare i CSM NDT Certification AB och att teknikområdets forskningschef är medlem i bolagets styrelse.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.