Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stålindustrin gör mer än stål

Handbok för restprodukter

Framtagen av teknikområde 55, Restprodukter. 

Mars 2012. 48 s.

ISBN: 978-91-977783-2-9

En handbok om de material som, förutom stål, produceras i samband med ståltillverkningen.

Syftet med handboken är tydliggöra den potential som finns i järn- och stålindustrins restprodukter, deras unika egenskaper och användningsområden.

Statistiska uppgifter baseras på av Jernkontoret insamlad statistik från järn- och stålverken för 2010.