Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Rekommendationer för användning av slagg i deponikonstruktioner. Krav, lämplighet, materialhantering och utläggning. Exemplet Hagfors kommunala deponi.

Lale Andreas, Silvia Diener & Anders Lagerkvist

2012, 46 s.
(Jernkontorets forskning. D 843)

Pris (SEK): 300:-

Metallurgiska slagger från svensk stålindustri är användbara material med goda egenskaper för olika typer av konstruktioner. Beroende på egenskaper och krav på konstruktionerna passar olika slagger för olika användningsområden. Exempel för detta beskrivs i Jernkontorets Handbok för restprodukter 2012 tillsammans med en översikt över alla slagger som genereras inom den svenska stålindustrin.